Icon of a company

Informace o společnosti

Prosíme, vyplňte co nejvíce informací, které nám pomohou lépe porozumět vaší společnosti a vašim potřebám v oblasti tvorby loga.

Section 1 • Question 1

Jaké je jméno Vaší společnosti?

Jak Vás můžeme kontaktovat?

Section 1 • Question 2

Jak byste popsali vaši společnost nebo vaše podnikání?

Section 1 • Question 3

Jaké typy produktů nabízíte?

Section 1 • Question 4

Popište vaši cílovou skupinu zákazníků.

Věk, pohlaví, apod.

Section 1 • Question 5

Máte již stálé klienty nebo jste nová společnost?

Section 1 • Question 6

Jaká řešení nabízíte svým klientům?

Section 1 • Question 7

Jaká je vaše konkurenční výhoda?

Co činí vaše podnikání jedinečným?

Section 1 • Question 8

Jak je vaše společnost zákazníky vnímána?

Section 1 • Question 9

Máte již nějakou frázi nebo slogan, který chcete použít?

If you haven't, would you like to have one?

Informace týkající se loga

Prosíme, vyplňte co nejvíce informací, které nám pomohou lépe porozumět vaší společnosti a vašim potřebám v oblasti tvorby loga.

Section 2 • Question 1

Prosím, napište, jaký název, slogan či text by mělo logo obsahovat.

Section 2 • Question 2

Zaškrtněte verzi loga, o kterou máte zájem.

Section 2 • Question 3

Jaké jsou vaše preference ohledně barev?

Section 2 • Question 4

Máte nějaké specifické symboly nebo obrázky, které jsou spojeny s vaším produktem nebo firmou?

Například symbol zvířete apod.

Section 2 • Question 5

Jaký styl designu si představujete?

Klasický, moderní, ženský, mužský, geometrický, přirozený, abstraktní...

Section 2 • Question 6

Existují nějaká loga ostatních společností, která považujete za atraktivní a chtěli byste se jimi inspirovat?

Prosím, uveďte odkaz na stránky.

Section 2 • Question 7

Použijte 3 přídavná jména, abyste popsali, jak by podle vás logo mělo být vnímáno vašimi klienty.

Např. konzervativní, přátelské, formální, energické, vtipné apod.

Website Maintenance

We are currently processing to some maintenance on the website for few of hours. Therefore, it's possible that some functionalities do not work properly.