Časté dotazy

  • Obecně
  • Branding
  • Tvorba webových stránek
  • Digitální marketing

Obecně

Jak je stanovena cena práce? Je nastavena hodinová sazba, nebo paušální cena na základě smlouvy o projektu?

Obdržíte fixní ceny za každou část projektu (tvorba loga, tvorba webových stránek atd.). Cena je stanovena na základě specifik a požadavků klienta (rozsah práce, náročnost atd.)

Jak jsou nastaveny platby?

Na většinu projektů nabízíme plán plateb rozdělený do tří částí: 40 % předem při podpisu objednávky, 30 % po odsouhlasení designu a 30 % v okamžiku skončení projektu. Platba menších projektů je rozdělena do první zálohové faktury ve výši 50 %, zbylá částka se platí po skončení projektu. Tento systém se samozřejmě nevztahuje na projekty na měsíční bázi – údržba webových stránek, online marketing atd.

Jak často se stává, že projekt přesáhne rozpočet?

Tato situace nastává velmi zřídka v momentě, kdy má klient zájem o další služby/úpravy, které nebyly součástí objednávky. Klienta však vždy předem o takové situaci informujeme.

Jaký je postup, pokud mají být účtovány práce, které jsou nad rámec objednávky?

Klienta vždy o pracích mimo rámec objednávky předem upozorníme a začneme s prací teprve v okamžiku, kdy klient tyto extra náklady odsouhlasí. Klientovi zašleme cenovou nabídku na extra práci buď jako fixní částku, nebo jako hodinovou sazbu, dle typu práce.

Bude projektu přidělen projektový manažer, který bude mít na starost můj projekt?

Ano, každý projekt má svého projektového manažera, který se stává pro klienta kontaktní osobou v průběhu celého projektu. Projektový manažer nebude pracovat výlučně na vašem projektu, ale samozřejmě se vždy ujistíme, že má dostatek času věnovat se každému projektu, který má na starost.

Mám nárok na vyhotovenou práci nebo je zde nějaký licenční poplatek?

Ne, není zde žádný licenční poplatek, klient má plný přístup.

Budu mít přístup ke všem zdrojovým souborům designů pro mé vlastní použití? Zasíláte klientům všechny soubory (včetně souborů používaných designéry) na konci projektu?

Ano, klienti samozřejmě obdrží všechny zdrojové soubory.

Branding

Kolik návrhů loga obdržím, pokud mám zájem o vytvoření nového loga? Kolik oprav je zahrnuto?

V případě loga prezentujeme klientům obvykle 3 – 5 návrhů. Pokud není ani s jedním z nich spokojen, představíme na základě zpětné vazby dalších pět možností. Není-li klient spokojen ani nyní, doporučujeme ukončit spolupráci. Dle naší zkušenosti, ačkoli toto se stává velmi zřídka, může se stát, že si klient a agentura nesednou a ani jeden z návrhů loga klienta neosloví. Pokud tato situace nastane, ponecháme si 50 % zálohu na tvorbu loga.

V případě, že si jeden z návrhů vyberete, poté logo upravujeme, dokud nejste s finálním výsledkem 100 % spokojeni.

O tom, jakým způsobem naši designéři tvoří nové logo a další materiály si můžete přečíst v příspěvku na našem blogu.

V jakých formátech obdržím logo?

Nové logo obdržíte ve formátech JPG, PNG a PDF, pro elektronické použití i tisk. Logo zasíláme v několika provedeních – plnobarevném, černobílém a s obrácenými barvami. Součástí balíčku je také logo manuál.

 

Obdržím také logo manuál?

Ano, součástí všech finálních designů log je také logo manuál, který zahrnuje: barvy loga, typografii a správné použití loga.

 

Mám k novému loga plné oprávnění?

Ano, jakmile bude logo z vaší strany odsouhlasené a konečná faktura proplacena, budete mít samozřejmě plné oprávnění k použití loga.

Tvorba webových stránek

Jaký je předpokládaný časový rámec pro vytvoření webových stránek?

Velmi záleží na specifikaci jednotlivých stránek (velikost a struktura stránek, prvky atd.). Jakmile obdržíme bližší informace o projektu, jsme schopni Vám říci přesnější termín. Obvykle se však vyhotovení pohybuje v rozmezí 2 – 4 měsíců.

Rád bych, aby mé webové stránky byly uživatelsky přátelské a rovněž informativní. Potřebuji tedy někoho kdo má dobré znalosti v oblasti tvorby webových stránek a vytvoří dobře vypadající web, který rovněž dobře začlení potřebnou grafiku.

V našem týmu jsou UX specialisté, kteří mají dostatečné zkušenosti a vědí, jak mají uživatelsky přátelské stránky vypadat a fungovat. Chápeme, jak je důležité, aby se web snadno používal a byl dobře zobrazený na různých velikostech obrazovek. Proto klademe velký důraz na uživatelskou zkušenost a responzivní vzhled u všech webových stránek, které vytváříme.

Máte vlastní tým designérů a programátorů? Je pro mě důležité, aby moje brand image a webové stránky byly vytvořeny tou samou osobou či týmem a byla tak zachována konzistentnost.

Ano, máme interní tým grafiků, programátorů a online marketingových specialistů. Navíc máme několik externích designérů, programátorů a SEO specialistů, s kterými dlouhodobě spolupracujeme.

V prvotní fázi budování brand image pracují naši interní designéři na logu, dalších materiálech a designu webových stránek pod dohledem kreativního ředitele. Na tvorbě webových stránek by se podíleli jak naši programátoři, tak v některých momentech také externí spolupracovníci. V případě online marketingu bychom nejdříve vytvořili celou strategii a správu sociálních sítí rovněž řešili interně, zatímco technické aspekty SEO by měli na starost naši externí SEO specialisté. Od začátku projektu budete mít přiděleného projekt manažera, který bude Vaší kontaktní osobou během celého projektu.

Je možné vytvořit responzivní webové stránky, tedy takové, které se budou správně zobrazovat na mobilních přístrojích a tabletech?

Ano, vytváříme všechny stránky plně responzivní. Chápeme, že toto je důležitý faktor pro indexaci na vyhledávačích, stejně tak pro uživatelskou zkušenost.

Je zde nějaký limit pro počet oprav a revizí? Pokud ano, kolik?

Na prvotní wireframe jsou stanovena tři kola oprav. Poté Vám představíme jeden design domovské stránky (pokud není stanoveno jinak), který vychází z odsouhlaseného wireframe a brand manuálu společnosti. V případě, že nejste s designem spokojeni, připravíme druhou variantu na základě vašich komentářů. Na design domovské stránky, stejně tak jako na šablonu vnitřní stránky, jsou stanovena tři kola oprav s komentáři.

V momentě, kdy je design odsouhlasen, a začneme stránky programovat, jsou jakékoli změny designu považovány za dodatečné úpravy a jako takové jsou účtovány zvlášť. Co se týče obsahu – textu, umožňujeme až tři kola oprav.

Je redakční systém (CMS), který používáte otevřeným zdrojovým kódem či soukromým? Jaké jsou event. typy licenčních poplatků? Nemám zájem o vlastnictví soukromého softwaru. Byl by zdrojem WordPress?

Využíváme otevřených zdrojových kódů. Pracujeme především s Wordpressem, ale můžeme také použít Joomla, Drupan nebo Prestashop. Záleží na projektu. Licenční poplatky nejsou požadovány.

Nabízíte také copywriting v případě přesvědčivého textu na webové stránky, stejně tak jako kvalitního obsahu na sociální sítě?

Ano, nabízíme. Služby copywritingu nabízíme v několika jazycích a pro různá odvětví a služby. Jako součást našich služeb v rámci digitálního marketingu rovněž nabízíme správu sociálních sítí, psaní PR článků, blogů atd.

Jak probíhá kontrola textu a gramatiky?

V případě psaní textu na webové stránky probíhá kontrola nejprve přes standardní revizi gramatiky, kterou nabízí Microsoft Word. Poté je text překontrolován ještě jednou kompetentní osobou.

Jak se řeší situace, pokud budu chtít nějaké změny na stránkách poté, co jsou hotovy?

Máte dvě možnosti. Můžete změny provést sami prostřednictvím redakčního systému, nebo změny uděláme za Vás v rámci našich plánů údržby stránek. Nabízíme plány v několika hodinových dotacích – 3, 5 nebo 10 h měsíčně. Větší plány řešíme individuálně. Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte zájem o tyto služby.

Nabízíte na webové stránky nějakou záruku? Pokud ano, jak dlouho tato záruka trvá? Jaké jsou ceny pro údržbu stránek, hosting, atd.?

Klientům nabízíme měsíční záruční lhůtu. Poté jsou jakékoli technické a funkční problémy řešeny jednorázovou podporou na základě hodinové sazby, event. je neomezená technická podpora součástí balíčků údržby webových stránek.

Jakým způsobem měříte úspěšnost webových stránek? Jsou nějaké způsoby měření a je toto součástí nabídky?

Pokud budete mít zájem o služby v oblasti digitálního marketingu, součástí těchto balíčků jsou měsíční zprávy mapující stav webových stránek.

Je možné hostovat webovou stránku na našem serveru/serverech v naší zemi? Je toto doporučováno?

Ano, je samozřejmě možné hostovat stránky na vašem vlastním serveru či serveru, který v dané zemi doporučujeme. V současné době hostujeme weby některých zahraničních klientů v jejich zemích. Souhlasíme s tím, že toto je nejlepším řešením při cílení na daný trh a je to jedna z věcí, kterou doporučujeme pro zlepšení SEO.

Jaké druhy změn budou účtovány zvlášť? Umožní mi nástroje redakčního systému přidat nové formuláře, změnit animace či např. vytvořit nové šablony stránek?

Pokud si vyberete některých z našich plánů údržby stránek, všechny tyto úpravy jsou zahrnuty v ceně. Bohužel je velmi obtížné jednoduše změnit animace, vytvořit novou šablonu či formulář. Takové úpravy vyžadují již určité technické znalosti.

Digitální marketing

Rád bych, aby potencionální zákazníci našli mé webové stránky jednoduše na vyhledávačích. Je toto zahrnuto při tvorbě webových stránek?

SEO není standardně součástí tvorby webových stránek, ale tuto službu samozřejmě nabízíme v rámci digitálního marketingu. Vytváříme na míru strategie digitálního marketingu, které zahrnují, vedle SEO optimalizací, také e-mailový marketing, online PR články, správu sociálních sítí a PPC kampaně.

Máte prokázané výsledky při dosažení viditelného odkazu na první stránce při internetovém vyhledávání?

Ačkoli není možné garantovat výsledky, mnoho našich klientů se podařilo umístit na základě vhodných klíčových slov na první stránky Google a dalších vyhledávačů. Cíle jednotlivých projektů byly naplněny a máme dobré výsledky. Můžete se podívat na naše případové studie nebo nám zavolat, rádi Vám poskytneme bližší informace a reference. Naše slova potvrzují webové stránky Evocreative. Pokud do vyhledávače zadáte online marketng, grafický design či jiné termíny spojené s našimi službami, měli byste být schopni nás nalézt na první stránce na Google (pozn. může se lišit pro anglické a české termíny).

Jak měříte výsledky? Počet návštěvníků, vstupů na stránky, procento konverzí, výsledky na Google? Jsou toto nejdůležitější kritéria? Ukážete mi, jakým způsobem pokračovat v měření úspěchu? Jsou vaše výsledky potvrzeny klienty?

K měření návštěvnosti používáme Google Analytics (unikátní návštěvníci stránek, návštěvníci z odkazů, lokalita, čas na stránce atd.), ale míru konverzí měříme prostřednictvím konkrétních cílů (kontaktní stránka, „děkovací“ stránka, online chat atd.)

Obvykle s klientem předem dohodneme klíčové ukazatele výkonnosti (návštěvnost, konverze, počet fanoušků atd.) a vezmeme si tyto ukazatele na starost s pomocí Google Analytics. Klienti obdrží každý měsíc zprávu o aktuálních výsledcích.

Website Maintenance

We are currently processing to some maintenance on the website for few of hours. Therefore, it's possible that some functionalities do not work properly.